Čo robíme inak


Pred Vaším rozhodnutím zmeniť svoj domov sa s Vami nezáväzne stretneme. V pokoji si preberieme všetky možnosti, spoločne zvážime všetky alternatívy a dohodneme sa na ďalšom postupe. Každá nehnuteľnosť je iná, má svoj príbeh, svoje naplnenie a každá si nájde svojho nového obyvateľa. Je to rovnaká alchýmia ako láska na prvý pohľad. Považujeme za veľký dar, sprevádzať ľudí životnou zmenou akou je zmena bývania. Našim poslaním je šíriť najmä ľudskosť, profesionalitu a múdrosť v realitnom svete. Odstrániť nedôveru, strnulosť či predpojatosť...... Neponáhľať sa, dať si vzájomný priestor a čas, múdro sa vedieť rozhodnúť a ísť správnym smerom. Takto to u nás totiž funguje :).


Nikdy nepredávame niečo, čo som nevideli. Nie je to korektné ani k predávajúcim a ani ku kupujúcim. Ak nepoznáme nehnuteľnosť a jej  majiteľov, nevieme podať korektné a pravdivé informácie. A to je pre nás principiálna a profesionálna česť.


Úvodné konzultácie, stratégie predaja a cenový návrh predaja poskytujeme zdarma (z nášho daru).


Po spoznaní Vašej nehnuteľnosti si vytvárame vlastný pohľad a efektívne možnosti predaja. Citlivo určujeme cieľovú skupinu a podľa toho nastavujeme aj celkový predaj. Používame najmodernejšie marketingové nástroje, videoobhliadky a robíme si vlastnú fotodokumentáciu.Našim cieľom je mať odlišné formy predaja, netradičné postupy a individuálne nastavený proces celého predaja. Inzerát nestačí iba ponúknuť na trh, vždy sa snažíme nájsť optimálnu cieľovú skupinu pre Vašu nehnuteľnosť. Každá nehnuteľnosť je zaujímavá svojim príbehom, minulosťou a rovnako aj tým, čo vie ponúknuť ďalším majiteľom v budúcnosti. A to je asi najdôležitejšia úloha makléra. Vidieť veľakrát neviditeľné a odhaliť celý potenciál nehnuteľnosti.